• Beylikdüzü-Bahçeşehir-Kağıthane
  • Pazartesi-Cumartesi: 08:30 -20:00

Okul Çağı Beslenmesi

Okul Çağı Beslenmesi

Beslenme, yaşamın  her  döneminde  önemli  olmakla  birlikte, büyüme  ve gelişme sürecinin çok hızlı olduğu bebeklik ve çocukluk döneminde ayrı bir  önem  taşımaktadır.  Bu  yaşlarda  yeterli  ve  dengeli  beslenme sağlanamazsa, büyüme-gelişme yavaşlamakta, ortaya  çıkan  çeşitli  sağlık sorunları ile bireyin tüm yaşamı olumsuz yönde etkilenmektedir.

Dünya sağlık örgütü okul çağı dönemindeki çocukları(10-19 yaş grubu) adölesan olarak tanımlamaktadır. Bu dönemde adölsanlar sadece fiziksel olarak değil, zihinsel ve psikososyal yönden de gelişimlerini sürdürmektedir. Bu çağdaki çocuklar kimlik arayışı içindedirler, bağımsız olmaya, arkadaş ortamlarında Kabul görmeye çalışırlar ve dış görünüşleri ile fazla ilgilenirler. Düzensiz öğün ve öğün aralarında sık sık atışıtırma, ev dışında yemek yeme, fastfood beslenme, aşırı yeme veya zayıf görünmek için yetersiz beslenme bu dönemde en sık görülen beslenme alışkanlıklarıdır.

Türkiye’de okul çağı çocuk ve gençlerde beslenme ile ilgili sorunlar genelde zayıflık, şişmanlık, kansızlık, diş çürükleridir. Yetersiz ve dengesiz beslenmenin diğer etkileri ise öğrencilerin dikkat sürelerinin azalması, algılarının zayıflaması, öğrenmede güçlük ve davranış bozuklukları ve buna bağlı okul başarısında düşüştür.

Bu dönemde yeterli ve dengeli beslenmeye uyum sağlamayan bir adölesanın ebeveynlerinin yapması gereken ısrarcı olmayacak şekilde çocuklarının da bir birey olduğunu Kabul ederek ona örnek olacak beslenme davranışları sergilemek, birlite sofraya oturmak, öğünleri birlikte yapmak, evde sağlıksız besinleri değil sağlıklı besinleri bulundurmaktır.

Diyetdem Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Merkezi olarak okul çağı dönemindeki danışanlarımızla yaş grubuna göre hareket etmekteyiz. Büyüme ve gelişimin en fazla olduğu bu dönemde en önemsediğimiz nokta bireyin yeterli enerjiyi sağlıklı besinlerden almasıdır. Bireyin enerjisini artıracak, okul başarısını ve dikkatini yükseltecek sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak öncelikli hedeflerimizdir. Sağlıklı beslenme ve hareketliliğin alışkanlık haline getirilmesi ile kilo problemleri kolaylıkla çözülmektedir.

0-18 yaş arasında ideal kilo durumu persentil eğrisine bakarak öğrenilmektedir.

0-18 Yaş Kız Çocukları İçin

0-18 Yaş Erkek Çocuklar İçin